Utleie

Utleie av banen per 2016


Vi tilbyr utleie av baneanlegget til private og bedrifter. Prisen inkl mva.

Dagsleie av baneanlegget for medlem: 3000 kr
Dagsleie av baneanlegget for ikke medlemmer: 5000 kr 

Dette inkl. at vi stiller med teknisk personale. Viss det trengs engangslisenser vil dette komme i tillegg. 

Ta kontakt med nmkegersund@hotmail.com